Všechny aktuality

PIDLA

22. 11. 2022

Aplikace PIDLA (Primary ImmunoDeficiency Look-up App, www.pidla.eu) usnadňuje diagnostiku vzácných poruch imunitního systému. Těchto onemocnění je v současné době rozeznáváno mezinárodní federací imunologických společností IUIS (International Union of Immunological Societies) přes 450. Pomocí intuitivního webového rozhraní na základě laboratorních a klinických příznaků, které lékař na svém pacientovi pozoruje, nabízí aplikace nejpravděpodobnější diagnózy. Za účelem jejich vyhledání a seřazení využívá sofistikovaných algoritmů designovaných ve spolupráci s odborníkem na datovou vědu. Uživateli nabízí přehledný seznam 5–10 onemocnění, včetně vizualizace jejich podobnosti se zadanými symptomy a s odkazy na podrobnější popis onemocnění na externích stránkách. Projekt si tak klade za cíl navést lékaře k zacílení dalších vyšetření, a tím i k urychlení diagnostického procesu, dřívějšímu nasazení specifické individualizované terapie a následnému sledování pacienta.