Nápad

Vítěz - MAIA (Medical AI Assistant)

Lukáš Loun

MAIA je endoskopický přístroj s umělou inteligencí pro detekci kolorektálních lézí během reálného času kolonoskopie. Slouží jako doplněk gastroenterologa, zvýrazňuje oblasti s vizuálními charakteristikami různých typů slizničních abnormalit, včetně polypů. Integruje se do stávajících kolonoskopů, využívá AI, která se učí přímo z videa, což umožňuje rychlé dosažení výsledků s menšími daty. Řešení je vytvořeno s vlastním video anotátorem a bude schopno učit nové nálezy bez přímého zapojení lékaře. Jedná se o disruptivní technologii, která posouvá detekci a klasifikaci dál než aktuální metody. Využívá vlastního hardware, běžícího v reálném čase, s možností okamžité reakce lékaře. Řešení je plně škálovatelné, připojitelné k jakémukoliv endoskopu a s vizí cenové dostupnosti i pro malé ambulance. MAIA šetří lékařům čas a zvyšuje úspěšnost detekce adenomů. Spolupracuje s většinou FN v Česku a Českou gastroenterologickou společností.

Nápad

2. místo - Mindwell

Jelena Holomany

Mindwell je digitální terapeutická platforma, která reaguje na nedostatek psychiatrů a psychoterapeutů v ČR. Hlavním autorem je profesor MUDr. Ján Praško, CSc., s týmem odborníků. Cílem Mindwell je zpřístupnit kvalitní psychiatrickou péči všem. Platforma vychází z principů kognitivně-behaviorální terapie, zlatého standardu v léčbě psychických poruch. Nabízí klientům tříměsíční terapeutický program zaměřený na deprese, úzkost, prevenci stresu a syndromu vyhoření. Klient postupuje 12 moduly, z nichž každý odpovídá jednomu sezení s terapeutem. Moduly jsou uzavřené, dokud klient nedokončí předchozí. V zahraničí takový typ řešení existuje běžně a je dokonce proplácen z veřejného zdravotního pojištění. Na základě provozu takových řešení v zahraničí víme, že data o účinnosti prokazují srovnatelné výsledky s digitální terapií tváří v tvář.

Nápad

3. místo - Diagnostický test LYNX

Tomáš Reigl

Náš vědecký tým vyvinul diagnostický test LYNX (LYmphoid NeXt-Generation Sequencing) s využitím nové generace sekvenování (NGS). Tento test umožňuje analýzu biomarkerů u leukémií a lymfomů v jednom vyšetření. Cílená analýza poskytuje důležité informace pro diagnózu, prognózu a účinnost léčby. LYNX také umožňuje monitorování pacientů v průběhu onemocnění. Pro zpracování výsledků jsme vytvořili webový software, který umožňuje automatickou analýzu a interaktivní vyhodnocení výsledků. Tímto způsobem zkracuje dobu vyšetření a diagnostického procesu. LYNX je unikátní nástroj pro hematoonkologické laboratoře, schopný vyhodnotit různé biomarkery. Díky modularitě software má potenciál v oblasti dalších onkologických onemocnění. Nástroj nahrazuje rutinní vyšetření, zrychluje a zlevňuje diagnostiku genomických markerů leukémií a lymfomů. Je aktivně využíván na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno a také pro biomedicínský výzkum na Masarykově univerzitě. LYNX byl oceněn cenou Vizionáři 2022 a Inovační cenou Masarykovy univerzity v roce 2023.

Existující projekt

Vítěz - KARDI AI

Tomáš Skála

Aplikace využívá nejmodernějších technologie a umělou inteligenci a poskytuje dlouhodobé průběžné monitorování EKG pacienta s detekcí arytmií a sdílením všech záznamů včetně přehledně zpracovaných výsledků uživateli a ošetřujícímu lékaři. Řešením pro podporu screeningu civilizačních onemocnění je první verze služby KARDI AI pořizující dlouhodobé záznamy EKG, která napomáhá včasnou detekcí fibrilace síní redukci úmrtnosti, snižování socioekonomického dopadu kardiovaskulárních chorob a efektivnějšímu fungování zdravotního systému. Řešení od KARDI AI zpřístupňuje lékaři kompletní záznamy EKG z celého období jejich pořizování – aktuálně u prvních uživatelů služby od srpna 2022. Lékař se o detekci fibrilace síní dozvídá okamžitě po dokončení záznamu uživatelem a vyhodnocení pomocí e-mailové zprávy. Všechny záznamy EKG uživatele má lékař k dispozici v systému. Reporty z jednotlivých záznamů poskytují přehled klíčových informací, takže lékaři šetří čas standardně strávený na čtení celého záznamu EKG. Soubor dostupných informací ze záznamů EKG lékař využívá jak pro určení diagnózy, tak pro úpravu léčby nebo pro sledování zdraví srdce po zákroku.

Čestné uznání, Existující projekt

Čestné uznání - MyWay analytix

Miroslav Světlák

Aplikace MyWay analytix je inovativní a interaktivní eHealth program, který na základě expertně vytvořeného dotazování v podobě otázek, grafických škál a animací, nabízí jednotlivcům a organizacím mapování úrovně aktuálního stavu duševního zdraví a jeho pilířů. Následně poskytne doporučení a dílčí intervence, které pomáhají prohlubovat a rozvíjet dovednosti nutné pro podporu duševního zdraví a životní spokojenosti. Unikátním prvkem aplikace MyWay analytix je také systém obecného a anonymního reportu o aktuálním stavu úrovně životní spokojenosti jednotlivců. Organizace tak mohou získávat jasné podklady pro realizaci dobře cílených programů na podporu duševního zdraví svých zaměstnanců. S každým krokem, který uživatel na cestě v programu MyWay analytix udělá, získává popisnou a integrativní zpětnou vazbu o tom, kde se na pomyslné cestě k optimálnímu duševnímu zdraví nachází a co by konkrétně mohl ve svém životě dále rozvíjet.

Nápad

Set pro diagnostiku psychomotorického vývoje kojenců

Václav Krucký

Projekt spočívá ve snímání pacientů kojeneckého věku v průběhu prvního roku života v pravidelných intervalech ne delších než jeden měsíc za účelem včasné diagnostiky odchylek v motorickém vývoji. Tělo kojence bude položené na průhledném plexiskle, které umožní snímání spodní kamerou a zároveň nasnímá opěrné plochy. Současně se budou postupně snímat polohy, do nichž se dítě vývojově dostane, nejprve v poloze na zádech, následně v poloze na boku, poté v poloze na břiše, a nakonec v poloze na čtyřech. Snímání kojeneckého těla a opěrných ploch těla umožní velmi přesné propočty, a to jak stability těžiště těla, tak také dynamiky pohybového vývoje. Propočty mezi body opory a body pohybu se stanou základem pro řešení úloh včasné diagnostiky poruch hybného aparátu u kojenců.

Existující projekt

MOÚ Mind Care

Miroslav Světlák

Jde o první českou mobilní aplikaci na podporu duševního zdraví pro onkologické pacienty. Pomocí moderních technologií mají pacienti Masarykova onkologického ústavu novou možnost duševní podpory v průběhu náročné léčby i po jejím skončení. Jedná se o osmitýdenní program, který vychází ze struktury v zahraničí používaných programů na podporu duševního zdraví. Aplikace má výhodu, že ji pacient může absolvovat v klidu ze svého domova nebo kdekoli na cestách, ale i v čekárně. Potřebuje pouze chytrý telefon. Aplikace je ke stažení zdarma přes platformu Google Play nebo App Store pro všechny pacienty MOÚ. Prostřednictvím videí, zpráv a dílčích cvičení pacienty v průběhu osmi týdnů naučí to, co je z hlediska současné klinické psychologie a psychoterapie klíčové pro podporu duševního zdraví v nemoci a procesu uzdravování. Program MOÚ MindCare má také vlastní webové stránky www.mou-mindcare.cz.

Data

Pohybové čidlo ke klasifikaci a kvantifikaci poruch chůze pomocí metod strojového učení

Oldřich Vyšata

Poruchy chůze vyvolané neurologickým onemocněním (například cévní mozkovou příhodou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, polyneuropatií a dalšími) zasahují významnou část světové populace a mají fyzický, psychologický a finanční dopad na pacienty a jejich rodiny. Hlavním cílem záměru je analyzovat a kvantifikovat vztah mezi pohybovou koordinací a poruchou chůze, sledovat vývoj poruchy v čase a podporovat rehabilitaci pacientů. Navazujícím cílem je včasné varování osob s poruchami chůze z různých příčin (stáří, neurologické poruchy, pohybové poruchy a úrazy) před pádem. Vyvíjený systém dokáže odhalit v prvním kroku (v reálném čase) poruchu chůze a pak v druhém kroku (následným zpracováním) identifikovat relevantní poruchy chůze, jejich rozsah a závažnost a pravděpodobnou příčinu původu poruchy. Systém pomáhá sledovat vývoj chorob a poruch chůze a směřovat ke zlepšování kvality chůze, včetně počítačem navigované rehabilitace chůze.

Čestné uznání, Existující projekt

PIDLA

Adam Klocperk

Aplikace PIDLA (Primary ImmunoDeficiency Look-up App, www.pidla.eu) usnadňuje diagnostiku vzácných poruch imunitního systému. Těchto onemocnění je v současné době rozeznáváno mezinárodní federací imunologických společností IUIS (International Union of Immunological Societies) přes 450. Pomocí intuitivního webového rozhraní na základě laboratorních a klinických příznaků, které lékař na svém pacientovi pozoruje, nabízí aplikace nejpravděpodobnější diagnózy. Za účelem jejich vyhledání a seřazení využívá sofistikovaných algoritmů designovaných ve spolupráci s odborníkem na datovou vědu. Uživateli nabízí přehledný seznam 5–10 onemocnění, včetně vizualizace jejich podobnosti se zadanými symptomy a s odkazy na podrobnější popis onemocnění na externích stránkách. Projekt si tak klade za cíl navést lékaře k zacílení dalších vyšetření, a tím i k urychlení diagnostického procesu, dřívějšímu nasazení specifické individualizované terapie a následnému sledování pacienta.

Existující projekt

Nepanikar.cz

Veronika Kamenská

Nepanikař je první české aplikace, jež nabízí rychlou pomoc při nejčastějších psychických obtížích. Obsahuje 7 modulů – deprese, úzkost, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, poruchy příjmu potravy, záznamy, online poradnu a databázi kontaktů. Veškeré uvedené informace vycházejí ze studií, analýz a obsah byl konzultován s odborníky. Aktuálně aplikace pomáhá přes 280 000 uživatelům a díky 9 překladům v 176 zemích světa.

Inovace, Nápad, Prototyp

Neurologický rehabilitační nástroj

Lukáš Peter

Obsahem našeho řešení je výzkum a vývoj unikátního neurorehabilitačního systému skládajícího se z HW a SW části, který umožňuje optimalizaci průběhu léčby na základě požadavků lékaře při neurorehabilitaci kognitivních funkcí mozku. HW část slouží jako samotný neurorehabilitační nástroj, který následně prostřednictvím bezdrátového přenosu odesílá data do aplikace, která hodnotí a upravuje léčbu. Úprava léčby vždy podléhá schválení lékařem. Výhodou řešení je možnost neurorehabilitace také v domácích podmínkách.

Čestné uznání, Existující projekt

Carebot

Daniel Kvak

Carebot je doporučovací systém založený na umělé inteligenci, který výrazně navyšuje kvalitu diagnostiky z rentgenových snímků. Carebot dokáže během několika sekund a s 99% přesností upozornit lékaře na téměř jakékoliv nálezy na hrudníku, kterých by si při běžné lékařské praxi nemuseli všimnout. Carebot všechny nálezy nejen zobrazí, ale také je na snímku označí pomocí teplotních map. Systém šetří peníze zdravotnictví a čas lékařů. Co je však nejdůležitější, pomáhá zachraňovat životy.

Čestné uznání, Existující projekt

MOU MEDDI

Jiří Šedo

MOU MEDDI je aplikace určená pro pacienty Masarykova onkologického ústavu. Jedná se o bezpečnou šifrovanou komunikaci zdravotníků s pacienty pomocí textových zpráv, klasického hovoru nebo videohovoru. Zároveň aplikace umožňuje pomocí dotazníků monitorovat stav pacientů v domácím prostředí. Cílem je zvýšit kvalitu péče a zároveň šetřit čas pacientů i zdravotníků.

Idea, Nápad, Prototyp

AIREEN

Jan Hlaváček

S pomocí nejnovější generace umělé inteligence dokáže Aireen zajistit spolehlivý diagnostický screening civilizačních chorob založený na analýze digitálních snímků očního pozadí, bezbolestně, neinvazivně, během několika vteřin i na dálku. Aireen napomáhá včasnému záchytu nemoci. Šetří čas pacienta a kapacitu zdravotnictví tím, že redukuje nezbytné návštěvy u lékaře.

Existující projekt

Cereb B-Mode Assist

Marek Vaculík

Tento softwarový nástroj analyzuje medicínské obrazy a umožňuje rychlé, přesné a objektivní vyhodnocení echogenity mozkových struktur. Výsledky zpřesňují diagnostiku neurologických a psychiatrických onemocnění, jako je například Parkinsonova choroba a parkinsonské syndromy, Hungtingtonova choroba, Winsonova choroba či deprese.

Idea, Nápad, Prototyp

IsletNet

Filip Matzner

IsletNet je webová služba, která vznikla ve spolupráci s pražským IKEM. Jejím cílem je zjednodušit, zpřesnit a zrychlit proces izolace Langerhansových pankreatických ostrůvků určených pro experimentální transplantační léčbu diabetu 1. typu. Veškerá data jsou zpracována v cloudu a řešení je tak přístupné odkudkoli z celého světa. Celý proces využívá umělé inteligence, strojového učení a nejnovějších technologií.

Čestné uznání, Existující projekt

AfaSlovník

Lucie Macková

Logopedická aplikace koncipována tak, aby byla dostupná komukoliv bezprostředně po rozvoji afázie.

Čestné uznání, Data

MEDICI 2020 – kompetence a preference

Martin Kočí

Čestné uznání, Data

Virtuální ambulance – distanční terapie

Mgr. Jakub Pětioký

Existující projekt

CF HERO

Marek Vosecký

CF Hero zábavnou formou buduje dlouhodobý návyk denních inhalací a dechových rehabilitací u pacientů s cystickou fibrózou. Tým autorů v čele s Markem Voseckým se snaží zlepšit život mladých pacientů a zvýšit jejich věk dožití. Pacienti totiž často ztrácejí motivaci v náročném léčebném režimu pokračovat, a kvůli tomu jeho dodržování u teenagerů klesá v průměru na méně než 60 %. CF Hero zlepšuje nejen odhodlání vytrvat v časově náročné terapii, ale pomáhá ji i zefektivnit.

Idea, Nápad, Prototyp

LISA

Miroslav Jiřík

Základní myšlenkou aplikace LISA (Liver Surgery Analyzer) je rozšířit možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater. Jejím cílem je provádět operace co nejefektivněji pomocí modelování výsledku operace a přesnějšího odhadování zbytkového objemu orgánu. Aplikace umí mapovat a statisticky popsat geometrii cévního systému jater na základě analýzy obrazových dat, ale i následné vizualizace používané pro vyhodnocování, výuku a výzkum regeneračního potenciálu jater.

Čestné uznání

Záchranka

Marek Vosecký

Čestné uznání za mimořádný přínos si odnáší aplikace první pomoci Záchranka, která dokáže lokalizovat zraněného pomocí GPS. Záchranku si od jejího uvedení stáhlo přes milion Čechů a Češek a pomohla k záchraně desetitisíce životů.