Nápad

Set pro diagnostiku psychomotorického vývoje kojenců

Václav Krucký

Projekt spočívá ve snímání pacientů kojeneckého věku v průběhu prvního roku života v pravidelných intervalech ne delších než jeden měsíc za účelem včasné diagnostiky odchylek v motorickém vývoji. Tělo kojence bude položené na průhledném plexiskle, které umožní snímání spodní kamerou a zároveň nasnímá opěrné plochy. Současně se budou postupně snímat polohy, do nichž se dítě vývojově dostane, nejprve v poloze na zádech, následně v poloze na boku, poté v poloze na břiše, a nakonec v poloze na čtyřech. Snímání kojeneckého těla a opěrných ploch těla umožní velmi přesné propočty, a to jak stability těžiště těla, tak také dynamiky pohybového vývoje. Propočty mezi body opory a body pohybu se stanou základem pro řešení úloh včasné diagnostiky poruch hybného aparátu u kojenců.

Existující projekt

MOÚ Mind Care

Miroslav Světlák

Jde o první českou mobilní aplikaci na podporu duševního zdraví pro onkologické pacienty. Pomocí moderních technologií mají pacienti Masarykova onkologického ústavu novou možnost duševní podpory v průběhu náročné léčby i po jejím skončení. Jedná se o osmitýdenní program, který vychází ze struktury v zahraničí používaných programů na podporu duševního zdraví. Aplikace má výhodu, že ji pacient může absolvovat v klidu ze svého domova nebo kdekoli na cestách, ale i v čekárně. Potřebuje pouze chytrý telefon. Aplikace je ke stažení zdarma přes platformu Google Play nebo App Store pro všechny pacienty MOÚ. Prostřednictvím videí, zpráv a dílčích cvičení pacienty v průběhu osmi týdnů naučí to, co je z hlediska současné klinické psychologie a psychoterapie klíčové pro podporu duševního zdraví v nemoci a procesu uzdravování. Program MOÚ MindCare má také vlastní webové stránky www.mou-mindcare.cz.

Data

Pohybové čidlo ke klasifikaci a kvantifikaci poruch chůze pomocí metod strojového učení

Oldřich Vyšata

Poruchy chůze vyvolané neurologickým onemocněním (například cévní mozkovou příhodou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, polyneuropatií a dalšími) zasahují významnou část světové populace a mají fyzický, psychologický a finanční dopad na pacienty a jejich rodiny. Hlavním cílem záměru je analyzovat a kvantifikovat vztah mezi pohybovou koordinací a poruchou chůze, sledovat vývoj poruchy v čase a podporovat rehabilitaci pacientů. Navazujícím cílem je včasné varování osob s poruchami chůze z různých příčin (stáří, neurologické poruchy, pohybové poruchy a úrazy) před pádem. Vyvíjený systém dokáže odhalit v prvním kroku (v reálném čase) poruchu chůze a pak v druhém kroku (následným zpracováním) identifikovat relevantní poruchy chůze, jejich rozsah a závažnost a pravděpodobnou příčinu původu poruchy. Systém pomáhá sledovat vývoj chorob a poruch chůze a směřovat ke zlepšování kvality chůze, včetně počítačem navigované rehabilitace chůze.

Čestné uznání, Existující projekt

PIDLA

Adam Klocperk

Aplikace PIDLA (Primary ImmunoDeficiency Look-up App, www.pidla.eu) usnadňuje diagnostiku vzácných poruch imunitního systému. Těchto onemocnění je v současné době rozeznáváno mezinárodní federací imunologických společností IUIS (International Union of Immunological Societies) přes 450. Pomocí intuitivního webového rozhraní na základě laboratorních a klinických příznaků, které lékař na svém pacientovi pozoruje, nabízí aplikace nejpravděpodobnější diagnózy. Za účelem jejich vyhledání a seřazení využívá sofistikovaných algoritmů designovaných ve spolupráci s odborníkem na datovou vědu. Uživateli nabízí přehledný seznam 5–10 onemocnění, včetně vizualizace jejich podobnosti se zadanými symptomy a s odkazy na podrobnější popis onemocnění na externích stránkách. Projekt si tak klade za cíl navést lékaře k zacílení dalších vyšetření, a tím i k urychlení diagnostického procesu, dřívějšímu nasazení specifické individualizované terapie a následnému sledování pacienta.

Existující projekt

Nepanikar.cz

Veronika Kamenská

Nepanikař je první české aplikace, jež nabízí rychlou pomoc při nejčastějších psychických obtížích. Obsahuje 7 modulů – deprese, úzkost, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, poruchy příjmu potravy, záznamy, online poradnu a databázi kontaktů. Veškeré uvedené informace vycházejí ze studií, analýz a obsah byl konzultován s odborníky. Aktuálně aplikace pomáhá přes 280 000 uživatelům a díky 9 překladům v 176 zemích světa.

Inovace, Nápad, Prototyp

Neurologický rehabilitační nástroj

Lukáš Peter

Obsahem našeho řešení je výzkum a vývoj unikátního neurorehabilitačního systému skládajícího se z HW a SW části, který umožňuje optimalizaci průběhu léčby na základě požadavků lékaře při neurorehabilitaci kognitivních funkcí mozku. HW část slouží jako samotný neurorehabilitační nástroj, který následně prostřednictvím bezdrátového přenosu odesílá data do aplikace, která hodnotí a upravuje léčbu. Úprava léčby vždy podléhá schválení lékařem. Výhodou řešení je možnost neurorehabilitace také v domácích podmínkách.

Čestné uznání, Existující projekt

Carebot

Daniel Kvak

Carebot je doporučovací systém založený na umělé inteligenci, který výrazně navyšuje kvalitu diagnostiky z rentgenových snímků. Carebot dokáže během několika sekund a s 99% přesností upozornit lékaře na téměř jakékoliv nálezy na hrudníku, kterých by si při běžné lékařské praxi nemuseli všimnout. Carebot všechny nálezy nejen zobrazí, ale také je na snímku označí pomocí teplotních map. Systém šetří peníze zdravotnictví a čas lékařů. Co je však nejdůležitější, pomáhá zachraňovat životy.

Čestné uznání, Existující projekt

MOU MEDDI

Jiří Šedo

MOU MEDDI je aplikace určená pro pacienty Masarykova onkologického ústavu. Jedná se o bezpečnou šifrovanou komunikaci zdravotníků s pacienty pomocí textových zpráv, klasického hovoru nebo videohovoru. Zároveň aplikace umožňuje pomocí dotazníků monitorovat stav pacientů v domácím prostředí. Cílem je zvýšit kvalitu péče a zároveň šetřit čas pacientů i zdravotníků.

Idea, Nápad, Prototyp

AIREEN

Jan Hlaváček

S pomocí nejnovější generace umělé inteligence dokáže Aireen zajistit spolehlivý diagnostický screening civilizačních chorob založený na analýze digitálních snímků očního pozadí, bezbolestně, neinvazivně, během několika vteřin i na dálku. Aireen napomáhá včasnému záchytu nemoci. Šetří čas pacienta a kapacitu zdravotnictví tím, že redukuje nezbytné návštěvy u lékaře.

Existující projekt

Cereb B-Mode Assist

Marek Vaculík

Tento softwarový nástroj analyzuje medicínské obrazy a umožňuje rychlé, přesné a objektivní vyhodnocení echogenity mozkových struktur. Výsledky zpřesňují diagnostiku neurologických a psychiatrických onemocnění, jako je například Parkinsonova choroba a parkinsonské syndromy, Hungtingtonova choroba, Winsonova choroba či deprese.

Idea, Nápad, Prototyp

IsletNet

Filip Matzner

IsletNet je webová služba, která vznikla ve spolupráci s pražským IKEM. Jejím cílem je zjednodušit, zpřesnit a zrychlit proces izolace Langerhansových pankreatických ostrůvků určených pro experimentální transplantační léčbu diabetu 1. typu. Veškerá data jsou zpracována v cloudu a řešení je tak přístupné odkudkoli z celého světa. Celý proces využívá umělé inteligence, strojového učení a nejnovějších technologií.

Čestné uznání, Existující projekt

AfaSlovník

Lucie Macková

Logopedická aplikace koncipována tak, aby byla dostupná komukoliv bezprostředně po rozvoji afázie.

Čestné uznání, Data

MEDICI 2020 – kompetence a preference

Martin Kočí

Čestné uznání, Data

Virtuální ambulance – distanční terapie

Mgr. Jakub Pětioký

Existující projekt

CF HERO

Marek Vosecký

CF Hero zábavnou formou buduje dlouhodobý návyk denních inhalací a dechových rehabilitací u pacientů s cystickou fibrózou. Tým autorů v čele s Markem Voseckým se snaží zlepšit život mladých pacientů a zvýšit jejich věk dožití. Pacienti totiž často ztrácejí motivaci v náročném léčebném režimu pokračovat, a kvůli tomu jeho dodržování u teenagerů klesá v průměru na méně než 60 %. CF Hero zlepšuje nejen odhodlání vytrvat v časově náročné terapii, ale pomáhá ji i zefektivnit.

Idea, Nápad, Prototyp

LISA

Miroslav Jiřík

Základní myšlenkou aplikace LISA (Liver Surgery Analyzer) je rozšířit možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater. Jejím cílem je provádět operace co nejefektivněji pomocí modelování výsledku operace a přesnějšího odhadování zbytkového objemu orgánu. Aplikace umí mapovat a statisticky popsat geometrii cévního systému jater na základě analýzy obrazových dat, ale i následné vizualizace používané pro vyhodnocování, výuku a výzkum regeneračního potenciálu jater.

Čestné uznání

Záchranka

Marek Vosecký

Čestné uznání za mimořádný přínos si odnáší aplikace první pomoci Záchranka, která dokáže lokalizovat zraněného pomocí GPS. Záchranku si od jejího uvedení stáhlo přes milion Čechů a Češek a pomohla k záchraně desetitisíce životů.