Všechny aktuality

2. místo – Mindwell

07. 12. 2023

Mindwell je digitální terapeutická platforma, která reaguje na nedostatek psychiatrů a psychoterapeutů v ČR. Hlavním autorem je profesor MUDr. Ján Praško, CSc., s týmem odborníků. Cílem Mindwell je zpřístupnit kvalitní psychiatrickou péči všem. Platforma vychází z principů kognitivně-behaviorální terapie, zlatého standardu v léčbě psychických poruch. Nabízí klientům tříměsíční terapeutický program zaměřený na deprese, úzkost, prevenci stresu a syndromu vyhoření. Klient postupuje 12 moduly, z nichž každý odpovídá jednomu sezení s terapeutem. Moduly jsou uzavřené, dokud klient nedokončí předchozí. V zahraničí takový typ řešení existuje běžně a je dokonce proplácen z veřejného zdravotního pojištění. Na základě provozu takových řešení v zahraničí víme, že data o účinnosti prokazují srovnatelné výsledky s digitální terapií tváří v tvář.