Všechny aktuality

LISA

29. 11. 2020

Základní myšlenkou aplikace LISA (Liver Surgery Analyzer) je rozšířit možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater. Jejím cílem je provádět operace co nejefektivněji pomocí modelování výsledku operace a přesnějšího odhadování zbytkového objemu orgánu. Aplikace umí mapovat a statisticky popsat geometrii cévního systému jater na základě analýzy obrazových dat, ale i následné vizualizace používané pro vyhodnocování, výuku a výzkum regeneračního potenciálu jater.