Všechny aktuality

Vítěz – KARDI AI

07. 12. 2023

Aplikace využívá nejmodernějších technologie a umělou inteligenci a poskytuje dlouhodobé průběžné monitorování EKG pacienta s detekcí arytmií a sdílením všech záznamů včetně přehledně zpracovaných výsledků uživateli a ošetřujícímu lékaři. Řešením pro podporu screeningu civilizačních onemocnění je první verze služby KARDI AI pořizující dlouhodobé záznamy EKG, která napomáhá včasnou detekcí fibrilace síní redukci úmrtnosti, snižování socioekonomického dopadu kardiovaskulárních chorob a efektivnějšímu fungování zdravotního systému. Řešení od KARDI AI zpřístupňuje lékaři kompletní záznamy EKG z celého období jejich pořizování – aktuálně u prvních uživatelů služby od srpna 2022. Lékař se o detekci fibrilace síní dozvídá okamžitě po dokončení záznamu uživatelem a vyhodnocení pomocí e-mailové zprávy. Všechny záznamy EKG uživatele má lékař k dispozici v systému. Reporty z jednotlivých záznamů poskytují přehled klíčových informací, takže lékaři šetří čas standardně strávený na čtení celého záznamu EKG. Soubor dostupných informací ze záznamů EKG lékař využívá jak pro určení diagnózy, tak pro úpravu léčby nebo pro sledování zdraví srdce po zákroku.