Všechny aktuality

3. místo – Diagnostický test LYNX

07. 12. 2023

Náš vědecký tým vyvinul diagnostický test LYNX (LYmphoid NeXt-Generation Sequencing) s využitím nové generace sekvenování (NGS). Tento test umožňuje analýzu biomarkerů u leukémií a lymfomů v jednom vyšetření. Cílená analýza poskytuje důležité informace pro diagnózu, prognózu a účinnost léčby. LYNX také umožňuje monitorování pacientů v průběhu onemocnění. Pro zpracování výsledků jsme vytvořili webový software, který umožňuje automatickou analýzu a interaktivní vyhodnocení výsledků. Tímto způsobem zkracuje dobu vyšetření a diagnostického procesu. LYNX je unikátní nástroj pro hematoonkologické laboratoře, schopný vyhodnotit různé biomarkery. Díky modularitě software má potenciál v oblasti dalších onkologických onemocnění. Nástroj nahrazuje rutinní vyšetření, zrychluje a zlevňuje diagnostiku genomických markerů leukémií a lymfomů. Je aktivně využíván na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno a také pro biomedicínský výzkum na Masarykově univerzitě. LYNX byl oceněn cenou Vizionáři 2022 a Inovační cenou Masarykovy univerzity v roce 2023.