Autor nápadu

  1 1

  Nápad

  2 2
  Vaše jméno a příjmení *
  Váš e-mail *
  Vaše telefonní číslo *
  * Povinná pole
  Do jaké kategorie patří můj nápad? *

  Řešení je v pilotní fázi, ve fázi testování nebo prototypu. Produkt není dosud uveden na trh.

  Řešení nebo jeho významná inovace je ve fázi hotového produktu, který byl uveden na trh v minulém roce, popř. významný upgrade. V případě, že přihlašujete Existující řešení požadujeme v rámci popisu projektu doložení nákladové efektivity podle principu projektu.

  Modely vytvořené na základě sběru a analýzy klinických, epidemiologických a sociologických dat.

  Studie technických, organizačních opatření či legislativní koncepty s potenciálem pro zvýšení efektivity zdravotnictví a využití prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  Více informací o výše uvedených kategoriích najdete ZDE.

  Popište prosím nápad a jeho přínos pro praxi *

  Minimální délka textu je 800 znaků vč. mezer.

  Přidejte soubory, či odkaz na video, které s nápadem souvisí

  Příloha - Dokument (formát souboru .pdf, .doc, .docx, .pptx, maximální velikost 8 MB)

  Příloha - Obrázek (formát souboru .jpg, .jpeg, .png, maximální velikost 8 MB)

  Odkaz na video

  Vložte odkaz pro možnost stažení demo verze projektu

  Existuje podobné řešení v ČR nebo v zahraničí? *

  Vaše řešení již v zahraničí existuje.

  Vaše řešení v zahraničí neexistuje.

  Pokud ANO, popište v čem je váš nápad jiný a uveďte relevantní podobné projekty s odkazy.

  Vyberte prosím o jaký typ inovace se jedná *
  Jaké cílové skupiny získají prospěch z této inovace? *

  Je možné vybrat více variant

  Ohodnoťte parametry svého nápadu *

  Zvolte číselné hodnocení na škále 1 - 5, kdy 1 = nejnižší hodnocení a 5 = nejvyšší hodnocení.

  Míra přínosu / velikosti dopadu pro uživatele
  1 2 3 4 5

  Uveďte tři prioritní podmínky pro úspěšné uvedení projektu do praxe.

  Kam plánujete rozšíření projektu v horizontu do 1 roku od uvedení na trh?*
  Kam plánujete rozšíření projektu v horizontu do 3 - 5 let od uvedení na trh?*
  * Povinná pole