Všechny aktuality

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

25. 04. 2022

Lékař se specializací v oborech klinická onkologie a palitiavní medicína. Od roku 2019 je náměstkem ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně. Jedním ze strategických projektů, které řídí, je využití moderních technologií v komunikaci. A to jak v komunikaci s pacienty (projekt mobilní aplikace pro pacienty), tak také ve spolupráci mezi zdravotníky.

Zdravotnictví by se bez inovací a vysokého stupně digitalizace stalo zakrátko těžkopádným a postupně by zcela ztratilo schopnost reagovat na výzvy, které přináší nejen demografický trend stárnoucí populace. Inovace a digitalizace obecně nejsou něčím, co přichází samo, a nejsou ani jakousi samozřejmostí. Obojí vyžaduje zcela jasné a konkrétní kroky na úrovni státu, poskytovatelů i samotného „industry” a za těmito kroky jsou příběhy řady konkrétních jedinců, kteří mají vizi a dokáží pro ni získat ostatní. Ačkoliv česká státní správa a zdravotnictví v digitalizaci zatím velmi zaostávají, jsme svědky úspěchů řady českých projektů, za nimiž stála jednak invence, jednak dechberoucí vytrvalost těch, kteří je s nasazením dokáží proměnit v realitu a prosadit se třeba i na globálním trhu. A vznik takových projektů stojí za to podporovat.