Všechny aktuality

Czech DIGI@MED Award 2023: Již popáté společnost Roche ocenila projekty přinášející inovativní digitální a mobilní řešení ve zdravotnictví. Vítězné projekty využívají umělou inteligenci

07. 12. 2023

V kategorii „Existující řešení“ zvítězila aplikace KARDI AI pro kontrolu srdečního rytmu a kategorii „Nápad, idea, prototyp“ ovládl pomocný endoskopický přístroj s umělou inteligencí MAIA urychlující endoskopická vyšetření a zvyšující jejich přesnost. Autoři vítězných projektů si převzali ocenění během slavnostního vyhlášení 6. prosince 2023 v pražském Karolinu.

Praha, 6. prosince 2023 – Cílem soutěže Czech DIGI@MED Award, pořádané každoročně společností Roche, je poukázat na inovativní české projekty v oblasti digitalizace zdravotnictví a podpořit vizionáře, inovátory a start-upy v jejich vývoji.Porota složená z renomovaných odborníků z oblasti medicíny, farmacie, digitálních technologií, epidemiologie, obchodu a marketingu hodnotila v letošním roce celkem 18 přihlášených projektů. V kategorii „Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely“ nebyl letos vyhlášen vítěz a finanční odměna z této kategorie byla přesunuta do kategorie „Nápad, idea, prototyp“, kde byly oceněny další tři projekty.

Vítězové Czech DIGI@MED Award 2023:

Kategorie Nápad, idea, prototyp (řešení je v pilotní fázi, ve fázi testování nebo prototypu a produkt není dosud uveden na trh)

1. místo a cena 100 000Kč: MAIA (Medical AI Assistant)
MAIA je pomocný endoskopický přístroj s umělou inteligencí pro detekci kolorektálních lézí během kolonoskopie

2. místo a cena 65 000Kč: MindWell
Mindwell je digitální terapeutická platforma mající za cíl zpřístupnit kvalitní psychiatrickou péči všem.

3. místo a cena 35 000Kč: Diagnostický test LYNX
Tento systém umožnuje díky sekvenování nové generace (NGS) analyzovat různé typy molekulárních biomarkerů u nejběžnějších typů leukemii a lymfomů v jednom vyšetření.

Čestné uznání: MyWay Analytics
Jedná se o eHealth řešení analýzy a podpory duševního zdraví jednotlivců a organizací.

Kategorie Existující projekt (řešení nebo jeho významná inovace je ve fázi hotového produktu, který byl uveden na trh v uplynulých 12 měsících)

1. místo a cena 100 000Kč: KARDI AI
Aplikace využívá nejmodernějších technologie a umělou inteligenci a poskytuje dlouhodobé průběžné monitorování EKG pacienta s detekcí arytmií a sdílením všech záznamů včetně přehledně zpracovaných výsledků uživateli a ošetřujícímu lékaři.

Kategorie Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely.
V této kategorii nebyl určen vítěz.

Oceněným projektům pomůže úspěch v soutěži na další cestě k rozvoji 

Při hodnocení projektu jsou zohledňována tři hlavní kritéria. „Prvním je míra disruptivity, která se týká radikální změny technologie a jejího překonání stávajícího stavu. Zajímá nás, zda se jedná o inovaci zaměřenou na efektivitu nebo o radikální inovaci. Druhým kritériem je míra přínosu a velikost dopadu, kterou projekt přináší uživatelům. Třetím kritériem je proveditelnost projektu, kde hodnotíme jeho reálnou realizovatelnost a proveditelnost v praxi,“ popsal David Skalický, ředitel centra Access ve společnosti ROCHE.

Ocenění v soutěži Czech DIGI@MED Award není pouze oslavou úspěchu, ale také klíčovou motivací pro vítězné projekty, které jsou na cestě k dalšímu rozvoji. Tato prestižní ocenění nejenže zajistí veřejnou pozornost a uznání odborníků, ale mohou také poskytnout významnou podporu při hledání finančních prostředků pro další výzkum a rozvoj.

O Czech DIGI@MED Award

Cenu Czech DIGI@MED Award každoročně uděluje společnost ROCHE s.r.o. autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví. Projekty pomáhají optimalizovat procesy ve zdravotnictví nebo přicházejí s unikátní inovací. Cena byla založena v zájmu podpory digitalizace zdravotnictví a inovátorských nápadů v oblasti medicíny a farmacie tak, aby pomáhala lékařům, zdravotníkům a především pacientům.

Více na www.digimedaward.cz

Členové poroty Czech DIGI@MED Award

  • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni
  • MUDr. Martin Kočí, předseda spolku Mladí lékaři
  • Ing. Daniel Kostan, spoluzakladatel pacientské organizace SMÁCI, z. s.
  • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny
  • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka Zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR
  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
  • MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., náměstek ředitele pro strategie, komunikaci a vzdělávání, lékař kliniky komplexní onkologické péče MOÚ
  • Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. Interní kliniky – kliniky Hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice a emeritní rektor Univerzity Karlovy.

O společnosti Roche  

Společnost Roche byla založena v roce 1896 ve švýcarské Basileji jako jeden z prvních průmyslových výrobců značkových léků a stala se největší biotechnologickou společností na světě a světovým lídrem v oblasti in vitro diagnostiky. Společnost usiluje o vědeckou excelenci při objevování a vývoji léků a diagnostik pro zlepšení a záchranu životů lidí na celém světě. Jsme průkopníkem v oblasti personalizované zdravotní péče a chceme dále měnit způsob poskytování zdravotní péče, abychom měli ještě větší dopad. Abychom mohli poskytovat tu nejlepší péči každému člověku, spolupracujeme s mnoha zúčastněnými stranami a spojujeme naše silné stránky v oblasti diagnostiky a farmacie s poznatky o datech z klinické praxe.
Jako uznání naší snahy o dlouhodobou perspektivu ve všem, co děláme, byla společnost Roche již třináctým rokem po sobě jmenována jednou z nejudržitelnějších společností ve farmaceutickém průmyslu podle indexů udržitelnosti Dow Jones. Toto ocenění také odráží naše úsilí o zlepšení přístupu ke zdravotní péči společně s místními partnery v každé zemi, kde působíme.
Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je většinovým akcionářem společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku www.roche.com.
Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Kontakt pro média: 

MUDr. Jiří Pešina
ředitel komunikace společnosti ROCHE s.r.o.
mobil: +420 724 370 066
e-mail: jiri.pesina@roche.com