Všechny aktuality

DIGI@MED Award 2023: Prestižní ocenění i finanční odměna čekají na digitální inovátory ve zdravotnictví. Přihlášky do soutěže je možné podávat do 15. července 2023

16. 05. 2023

Biotechnologická společnost ROCHE vyhlašuje 5. ročník soutěže inovativních digitálních a mobilních řešení ve zdravotnictví Czech DIGI@MED Award. Porota složená z renomovaných odborníků z oblasti medicíny, farmacie, digitálních technologií, epidemiologie, obchodu a marketingu vyhodnotí tři nejlepší nápady ve třech kategoriích a společnost ROCHE je finančně podpoří částkou v celkové výši 300 000 Kč.

Praha, 15. května 2023 – Máte skvělý nápad nebo jste v uplynulém roce realizovali projekt, který propojuje svět medicíny a digitálních technologií? Pokud ano, pak využijte šanci zviditelnit se a představit svůj projekt či nápad odborné i laické veřejnosti. Přihlaste se do soutěže Czech DIGI@MED Award. Je to snadné, stačí v období od 15. května do 15. července vyplnit přihlašovací formulář na webu www.digimedaward.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku Czech DIGI@MED Award se uskuteční v prosinci 2023. 

Soutěž Czech DIGI@MED Award je vypsána ve třech kategoriích:

 • Nápad, idea, prototyp

Řešení je v pilotní fázi, ve fázi testování nebo prototypu. Produkt není dosud uveden na trh.

 • Existující projekt

Řešení nebo jeho významná inovace je ve fázi hotového produktu, který byl uveden na trh
v uplynulých 12 měsících.

 • Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely.

Modely vytvořené na základě sběru a analýzy klinických, epidemiologických a sociologických dat.

Při hodnocení projektu jsou zohledňována tři hlavní kritéria. „Prvním je míra disruptivity, která se týká radikální změny technologie a jejího překonání stávajícího stavu. Zajímá nás, zda se jedná o inovaci zaměřenou na efektivitu nebo o radikální inovaci. Druhým kritériem je míra přínosu a velikost dopadu, kterou projekt přináší uživatelům. Třetím kritériem je proveditelnost projektu, kde hodnotíme jeho reálnou realizovatelnost a proveditelnost v praxi,“ popsal David Skalický, ředitel centra Access ve společnosti ROCHE. 

Členové poroty Czech DIGI@MED Award

 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni
 • MUDr. Martin Kočí, předseda spolku Mladí lékaři
 • Ing. Daniel Kostan, spoluzakladatel pacientské organizace SMÁCI, z. s.
 • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny
 • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka Zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., náměstek ředitele pro strategie, komunikaci a vzdělávání, lékař kliniky komplexní onkologické péče MOÚ
 • Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. Interní kliniky – kliniky Hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice a emeritní rektor Univerzity Karlovy.

O Czech DIGI@MED Award 

Cenu Czech DIGI@MED Award každoročně uděluje společnost ROCHE s.r.o. autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví. Projekty pomáhají optimalizovat procesy ve zdravotnictví nebo přicházejí s unikátní inovací. Cena byla založena v zájmu podpory digitalizace zdravotnictví a inovátorských nápadů v oblasti medicíny a farmacie tak, aby pomáhala lékařům, zdravotníkům a především pacientům. 

Více na www.digimedaward.cz  

O společnosti Roche  

Společnost Roche byla založena v roce 1896 ve švýcarské Basileji jako jeden z prvních průmyslových výrobců značkových léků a stala se největší biotechnologickou společností na světě a světovým lídrem v oblasti in vitro diagnostiky. Společnost usiluje o vědeckou excelenci při objevování a vývoji léků a diagnostik pro zlepšení a záchranu životů lidí na celém světě. Jsme průkopníkem v oblasti personalizované zdravotní péče a chceme dále měnit způsob poskytování zdravotní péče, abychom měli ještě větší dopad. Abychom mohli poskytovat tu nejlepší péči každému člověku, spolupracujeme s mnoha zúčastněnými stranami a spojujeme naše silné stránky v oblasti diagnostiky a farmacie s poznatky o datech z klinické praxe.

Jako uznání naší snahy o dlouhodobou perspektivu ve všem, co děláme, byla společnost Roche již třináctým rokem po sobě jmenována jednou z nejudržitelnějších společností ve farmaceutickém průmyslu podle indexů udržitelnosti Dow Jones. Toto ocenění také odráží naše úsilí o zlepšení přístupu ke zdravotní péči společně s místními partnery v každé zemi, kde působíme.

Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je většinovým akcionářem společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku.

Pro více informací prosím navštivte webovou stránku www.roche.com.

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Kontakt pro média: 

MUDr. Jiří Pešina
ředitel komunikace společnosti ROCHE s.r.o.
mobil: +420 724 370 066
e-mail: jiri.pesina@roche.com